Vilket fönster?
När man ska välja ett fönster finns det gott om saker att tänka på. En sak man måste fundera på är om det ska vara öppningsbart eller ej? Det finns gott om alternativ ( se längre ned i denna text ). Om man väljer att ha ett öppningsbart fönster som sitter lågt monterat på en övervåning rekommenderas alltid att man väljer barnsäkra fönster eller fönster med två handsgrepp. Oavsett om nuvarande ägare av huset har barn eller ej lever fönster länge och det kan vara värt att planera för.
En annan aspekt är om man skall ha låsbara fönster ( med nyckel ) hos vissa försäkringsbolag har man möjlighet att sänka sin kostnad på hemförsäkring.
Kontakta ditt försäkringsbolag innan och kontrollera.

Takfönster 2-glas - Trä (med eller utan intäckningsplåt)

Takfönster 2-glas – Trä (med eller utan intäckningsplåt)

Öppningsbara fönster är vanligtvis upphängda på gångjärn i karmen men de kan även vara dragbara i höjd- eller sidled och kallas då för skjutfönster. De vridbara fönstren har i sin tur olika namn beroende var axeln ligger som de roterar runt:

Sidohängt fönster: vertikal sidoaxel med gångjärn på vänster eller höger sida.
Överkantshängt fönster: horisontell sidoaxel med gångjärn upptill.
Underkantshängt fönster: horisontell sidoaxel med gångjärn nedtill.
Pivåfönster: horisontell mittaxel som fönstret roterar runt.
Vridfönster: vertikal mittaxel som fönstret roterar runt, även kallat fullt vändbart fönster (på engelska fully reversible).
Dreh-kipp eller tvåvägsfönster: Dubbelhängt fönster där underkantshängning ger vädringsfunktion och sidohängningen gör fönstret fullt öppningsbart.
Glidhängt: Horisontellt vridbart som roterar utanför fönstret och därför inte rör rumsutrymmet. Kallas också H-hängt efter tillverkaren H-fönster.